Chestionar

1. În ce măsură grupurile de mai jos au cerințe de mediu legate de activitatea firmei dvs.?

2. În ce măsură sunt grupurile de mai jos capabile să afecteze compania? (pe o scală de la 1 la 5, unde 1 = fără influență, iar 5 = influență semnificativă)

3. În ce măsură cerințele de mediu ale grupurilor interesate sunt în concordanță cu alte cerințe ale lor (de exemplu preț, calitate)? (pe o scală de la 1 la 5, unde 1 = nu există/foarte scăzută concordanță, iar 5 = concordanță totală)

4. Dacă există cerințe de mediu din partea grupurilor interesate, care este reacția tipică a companiei?

5. Organizația dumneavoastră: (pe o scală de la 1 la 5, unde 1 = afirmația nu descrie organizația noastră; iar 5 = afirmația descrie foarte bine organizația noastră)

6. Cum ați evalua efortul firmei (investiții, timp alocat de către manageri) în privința următoarelor chestiuni? (pe o scală de la 1 la 5, unde 1 = nu există inițiative de acest tip, iar 5 = eforturi foarte consistente)

7. Indicați vă rog măsura în care compania dvs. este capabilă să: (pe o scală de la 1 la 5, unde 1= aproape niciodată, iar 5= aproape totdeauna)

8. Practicile de mediu ale firmei noastre au ajutat compania să fie mai competitivă în termeni de:

9. Câți angajați are firma dumneavoastră?

10. În ce sub-sector al industriei textile activează firma dumneavoastră?